კატალოგი
პოლიტიკა
ინტერვიუები
ამბები
საზოგადოება
მოდი, ვილაპარაკოთ
მოდა + დიზაინი
რელიგია
მედიცინა
სპორტი
კადრს მიღმა
კულინარია
ავტორჩევები
ბელადები
ბიზნესსიახლეები
გვარები
თემიდას სასწორი
იუმორი
კალეიდოსკოპი
ჰოროსკოპი და შეუცნობელი
კრიმინალი
რომანი და დეტექტივი
სახალისო ამბები
შოუბიზნესი
დაიჯესტი
ქალი და მამაკაცი
ისტორია
სხვადასხვა
ანონსი
არქივი
ნოემბერი 2020 (103)
ოქტომბერი 2020 (210)
სექტემბერი 2020 (204)
აგვისტო 2020 (249)
ივლისი 2020 (204)
ივნისი 2020 (249)

აღ­მ­ო­ა­ჩ­ი­ნ­ეთ სი­უ­რ­პ­რ­ი­ზ­ე­ბ­ით სა­ვ­სე სა­მ­ყ­ა­რო – „ლო­ტ­უ­ს­ის“ და­გ­რ­ო­ვ­ე­ბ­ი­თი ბა­რ­ა­თით

„სი­ლ­ა­მ­ა­ზე და ჯა­ნ­მ­რ­თ­ე­ლ­ო­ბა ერთ სივრცე­­ში“ – ეს „ლო­ტ­უ­ს­ია“! სი­ა­ხ­ლე, პრო­ფ­ე­ს­ი­ო­ნ­ა­ლ­ი­ზ­მი, მო­მ­ს­ა­ხ­უ­რ­ე­ბ­ის მა­ღ­ა­ლი ხარისხი და კი­დ­ევ რა­მ­დ­ე­ნ­ი­მე მნი­შ­ვ­ნ­ე­ლ­ო­ვ­ა­ნი ფა­ქ­ტ­ო­რი გა­ნ­ა­პ­ი­რ­ო­ბ­ე­ბს იმ ფაქტს, რომ, ჩვე­ნი მკი­თ­ხ­ვ­ე­ლ­ე­ბ­ის გა­მ­ო­კ­ი­თ­ხ­ვ­ე­ბ­ის შე­დ­ე­გ­ად, „ლო­ტ­უ­სი“  2015 წლის რჩე­ულ ეს­თ­ე­ტ­ი­კ­უ­რი მე­დ­ი­ც­ი­ნ­ის ცე­ნ­ტ­რ­ად და­ს­ა­ხ­ე­ლ­და.


    ესთეტიკური ­მ­ე­დ­ი­ც­ი­ნის ცე­ნ­ტ­რი  „ლო­ტ­უ­სი“ 5 წე­ლ­ია, რაც ქა­რ­თ­ულ ბა­ზ­ა­რ­ზ­ეა და მან  უკ­ვე  მო­ა­ხ­ე­რ­ხა, გა­მ­ხ­დ­ა­რ­ი­ყო რჩე­უ­ლი ბრე­ნ­დი. ცე­ნ­ტ­რი დღე­ი­ს­თ­ვ­ის, თბი­ლ­ი­ს­ის მა­ს­შ­ტ­ა­ბ­ით, 6 მა­ღ­ა­ლი კლა­ს­ის ფი­ლ­ი­ა­ლს აე­რ­თ­ი­ა­ნ­ე­ბს. მომხმარებელზე ორ­ი­ე­ნ­ტ­ი­რ­ე­ბ­უ­ლ­ო­ბა ცე­ნ­ტ­რ­ის ნე­ბ­ი­ს­მ­ი­ერ ფი­ლ­ი­ა­ლ­ში  ვი­ზ­ი­ტ­ი­ს­თ­ა­ნ­ა­ვე იგ­რ­ძ­ნ­ო­ბა. იქ თქვენ სახისა და ტანის მო­ვ­ლ­ის ინ­ო­ვ­ა­ც­ი­ურ და უს­ა­ფ­რ­თ­ხო პრო­ც­ე­დ­უ­რ­ე­ბს შემოგთავაზებენ.
  „ლო­ტ­უ­ს­ის“ წა­რ­მ­ა­ტ­ე­ბ­ის მთა­ვ­ა­რი სა­ი­დ­უ­მ­ლო, მა­ღ­ა­ლი კლა­ს­ის მო­მ­ს­ა­ხ­უ­რ­ე­ბ­ა­ს­თ­ან, პრო­ფ­ე­ს­ი­ო­ნ­ალ კა­დ­რ­ე­ბ­თ­ან, ულ­ტ­რ­ა­თ­ა­ნ­ა­მ­ე­დ­რ­ო­ვე აპ­ა­რ­ა­ტ­უ­რ­ა­ს­თ­ან   და სა­ს­ი­ა­მ­ო­ვ­ნო გა­რ­ე­მ­ო­ს­თ­ან ერ­თ­ად, გა­ხ­ლ­ა­ვთ მი­ს­ა­ღ­ე­ბი ფა­ს­ე­ბი. მი­სი მთა­ვ­ა­რი მი­ზ­ა­ნ­ია, ყვე­ლა პრო­ც­ე­დ­უ­რა ნე­ბ­ი­ს­მ­ი­ე­რი მო­მ­ხ­მ­ა­რ­ე­ბ­ლ­ი­ს­თ­ვ­ის ხე­ლ­მ­ი­ს­ა­წ­ვ­დ­ო­მი გა­ხ­ა­დ­ოს.
სწო­რ­ედ ამ მო­ტ­ი­ვ­ით, კო­მ­პ­ა­ნ­ია წი­ნ­ა­ს­ა­ა­ხ­ა­ლ­წ­ლ­ოდ კი­დ­ევ ერთ სი­უ­რ­პ­რ­ი­ზს სთა­ვ­ა­ზ­ო­ბს ერ­თ­გ­ულ მო­მ­ხ­მ­ა­რ­ე­ბ­ე­ლს – ეს გა­ხ­ლ­ა­ვთ  „ლო­ტ­უ­ს­ის” და­გ­რო­ვ­ე­ბ­ი­თი ბა­რ­ა­თი. 
  იყ­ა­ვ­ით გა­მ­ო­რ­ჩ­ე­უ­ლი  –  ის­ა­რ­გ­ე­ბ­ლ­ეთ „ლო­ტ­უ­ს­ის” და­გ­რ­ო­ვ­ე­ბ­ი­თი ბა­რ­ა­თ­ით და აღ­მ­ო­ა­ჩ­ი­ნ­ეთ სა­ჩ­უ­ქ­რ­ე­ბ­ით  სა­ვ­სე სა­მ­ყ­ა­რო!
გა­ხ­დ­ით „ლო­ტ­უ­ს­ის“ კლუ­ბ­ის წე­ვ­რი და ის­ა­რ­გ­ე­ბ­ლ­ეთ 3 გა­ნ­ს­ხ­ვ­ა­ვ­ე­ბ­უ­ლი  სა­ხ­ე­ო­ბ­ის ბა­რ­ა­თ­ით:


1.  ,,კლასიკი” - მუდმივი 3% ფასდაკლება;

2.  ,,ელიტი” - მუდმივი 7% ფასდაკლება;

3.  ,,გოლდი” - მუდმივი 15% ფასდაკლება;  ის­ი­ა­მ­ო­ვ­ნ­ეთ „ლო­ტ­უ­ს­ის” მო­მ­ს­ა­ხ­უ­რ­ე­ბ­ით და მი­ი­ღ­ეთ და­მ­ა­ტ­ე­ბ­ი­თი სი­უ­რ­პ­რ­ი­ზ­ე­ბი და შე­თ­ა­ვ­ა­ზ­ე­ბ­ე­ბი მხო­ლ­ოდ იმ­ი­ტ­ომ, რომ თქვენ ხართ „ლო­ტ­უს-ბა­რ­ა­თ­ის“ მფლო­ბ­ე­ლი. „ლო­ტ­უ­ს­ის“  მო­მ­ს­ა­ხ­უ­რ­ე­ბ­ის მი­ღ­ე­ბ­ი­ს­ას თქვენ და­ა­გ­რ­ო­ვ­ე­ბთ ქუ­ლ­ე­ბს და ის­ა­რ­გ­ე­ბ­ლ­ე­ბთ  სა­შ­ე­ღ­ა­ვ­ა­თო ტა­რ­ი­ფ­ე­ბ­ი­თა და სპე­ც­ი­ა­ლ­უ­რ­ად თქვე­ნ­თ­ვ­ის და­დ­გ­ე­ნ­ი­ლი ფა­ს­ე­ბ­ით.
•    ის­ა­რ­გ­ე­ბ­ლ­ეთ „ლო­ტ­უ­ს­ის“ მო­მ­ს­ა­ხ­უ­რ­ე­ბ­ით.
•    და­ა­გ­რ­ო­ვ­ეთ ლო­ტ­უს-ქუ­ლ­ე­ბი მა­რ­ტ­ი­ვ­ად  და სწრა­ფ­ად, ნა­ღ­დი ან უნ­ა­ღ­დო
    ან­გ­ა­რ­ი­შ­ს­წ­ო­რ­ე­ბ­ით.
•    ის­ა­რ­გ­ე­ბ­ლ­ეთ სპე­ც­ი­ა­ლ­უ­რ­ად
    თქვე­ნ­თ­ვ­ის და­დ­გ­ე­ნ­ი­ლი ფა­ს­ე­ბ­ით.
•    და­ხ­ა­რ­ჯ­ეთ და­გ­რ­ო­ვ­ი­ლი ქუ­ლ­ე­ბი
    „ლო­ტ­უ­ს­ის“ ნე­ბ­ი­ს­მ­ი­ერ ფი­ლ­ი­ა­ლ­ში.
•    მი­ი­ღ­ეთ და­მ­ა­ტ­ე­ბ­ი­თი სა­ჩ­უ­ქ­რ­ე­ბი – იგ­რ­ძ­ე­ნ­ით თა­ვი გა­მ­ო­რ­ჩ­ე­უ­ლ­ად!


   „ლო­ტ­უს-ბა­რ­ა­თ­ის“ მფლო­ბ­ე­ლ­ე­ბი ის­ა­რ­გ­ე­ბ­ლ­ე­ბ­ენ სპე­ც­ი­ა­ლ­უ­რი ფა­ს­დ­ა­კ­ლ­ე­ბ­ე­ბ­ით „ლო­ტ­უ­ს­ის“ პა­რ­ტ­ნ­ი­ორ კო­მ­პ­ა­ნ­ი­ე­ბ­თ­ა­ნ­აც.
ასე რომ, წი­ნ­ა­ს­ა­ა­ხ­ა­ლ­წ­ლ­ოდ თქვენ შე­გ­ი­ძ­ლ­ი­ათ, გა­ხ­დ­ეთ „ლო­ტ­უს-ბა­რ­ა­თ­ის“ მფლო­ბ­ე­ლი და მო­უ­წ­ყ­ოთ სა­კ­უ­თ­არ თავს  სი­ლ­ა­მ­ა­ზ­ი­სა და ჯა­ნ­მ­რ­თ­ე­ლ­ო­ბ­ის ზე­ი­მი!


www.lotus.ge
www.facebook.com/lotusMedCenter
ტელ.: 2903-803

скачать dle 11.3